Pianolektioner

I ämnet Piano är det främst nybörjare vi vänder oss till.

Här får varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Varje lektion omfattar minst 20 minuter per tillfälle. Tiden är rätt lagom när man skall lära sig något nytt. Man hinner dessutom spela upp föregående lektions läxa.

Kontakta mig för prisuppgift: lenapepalsson@outlook.com